FirmaGrupaOfertaAkredytacjaDziałalnośćKontakt
Grupa Inwestycyjna
NYWIG
Firma

Grupa Inwestycyjna NYWIG powstała w  1990 roku, początkowo jako spółka z ograniczona odpowiedzialnością, a od 1996 jako spółka akcyjna.

Spółka ma siedzibę w Warszawie.

Firma w swojej działalności wykorzystuje wiedzę  grupy pracowników dysponujących doświadczeniem z pracy zarówno w dużych instytucjach i korporacjach jak i  jako  pracowników naukowych warszawskich uczelni naukowych.

Umożliwia to firmie oferowanie usług doradczych na wysokim poziomie profesjonalnym, zwłaszcza w zakresie organizacji i finansowania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, programów naprawczych, procesów łączenia przedsiębiorstw i organizacji grup kapitałowych.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich współpracowników, firma przygotowała i doradzała przy realizacji wielu projektów dla czołowych firm w kraju.

Powstała własna grupa kapitałowa, w której poszczególne podmioty prowadzą wyspecjalizowaną działalność. NYWIG koncentruje się na zarządzaniu działalności Grupy i jej spółek oraz koordynowaniu prac nad poszczególnymi projektami, realizowanymi w ramach Grupy.

Naszym przesłaniem jest dostarczanie Klientom/Kontrahentom, możliwie jak  najbardziej praktycznych i bezpiecznych rozwiązań  dla ich potrzeb i problemów, przy przestrzeganiu zasady  mniej słów więcej konkretów.


 

Firma|Grupa|Oferta|Akredytacja|Działalność|Kontakt